Bất động sản Đà Nẵng: Cấm bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện

Thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm Chủ đầu tư kinh doanh Bất động sản thực hiện rao bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện mở bán, trái với các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo yêu cầu của TP. Đà Nẵng, các đơn vị, chủ đầu tư kinh doanh bất động sản, cá nhân có liên quan phải triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm>> Đà Nẵng yêu cầu giải trình việc giải tỏa đến bù, bố trí tái định cư chậm trễ
Xem thêm>> Bất động sản Tây Bắc thiếu hụt nguồn cung cao cấp
Xem thêm>> Cách “bắt mạnh” bong bóng bất động sản năm 2019

Cụ thể, các chủ đầu tư cần tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành các thủ tục về bán nhà ở hình thành trong tương lai, thủ tục nghiệm thu trước khi bàn giao nhà. Các hành vi rao bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện mở bán, trái với các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản đều bị nghiêm cấm.

Bên cạnh đó, phân định phần sở hữu chung, sở hữu riêng giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu nại khi đưa chung cư vào sử dụng.

TP. Đà Nẵng nghiêm cấm chủ đầu tư kinh doanh bất động sản thực hiện rao bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện mở bán

Nếu bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, cần đảm bảo các thủ tục, giới hạn số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị; thực hiện chỉ đạo UBND phường, xã nơi có nhà chung cư trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế; tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý Nhà nước về nhà chung cư; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, với những trường hợp phức tạp kéo dài cần phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết; báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng được UBND thành phố giao trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

 

 

 

Comments

comments

Bài viết liên quan

0935.128.542